دوره های آموزش آرایشگری فشرده ویژه مهاجرت

خانه / دوره های آموزشی / دوره های آموزشی مهاجرت / دوره های آموزش آرایشگری فشرده ویژه مهاجرت

مدرک آرایشگری مردانه برای مهاجرت

عکس مدرک بین المللی آرایشگری مردانه فنی حرفه ای برای مهاجرت

دوره های ویژه مهاجرین یا مهاجرت
دوره فشرده و خصوصی درجه ۲ ودرجه ۱
مدت دوره ۴۵ روز
لطفا جهت مشاهده شهریه ، اینجا را کلیک نمایید
انتخاب ساعت با کاراموز

مدرک بین المللی آرایشگری فنی حرفه ای برای افرادی که مایل به مهاجرت و ادامه زندگی در کشورهای دیگر میباشند مناسب بوده .

در حقیقت تنها مدرک معتبر دولتی برای مهاجرت میباشد که مورد تائید اکثر کشور ها برای کاریابی در خارج از کشور میباشد .

مدارک ارائه شده از طریق آموزشگاه ما ، پس از ترجمه رسمی امکان ارائه به سفارت کشورها و سازمان های کاریابی بین المللی را دارد.

مهاجرت به کشورهایی نظیر آلمان ، کانادا ، استرالیا و نیوزلند از طریق مدرک بین المللی آرایشگری مردانه فنی حرفه ای امکان پذیر میباشد.

تماس با مدیریت