آموزش اصلاح مو مدل اروپایی

خانه / دوره های آموزشی / آموزش اصلاح / آموزش اصلاح مو مدل اروپایی
آموزش مدل موی اروپایی

کلاسهای فوق حرفه ای کات اروپایی آموزش
آموزش هرکات اروپای شرقی واردشschwarzkopf
آموزش انواع استایل قیچی the escissorsttayle
آموزش نحوه تقسیم بندی اروپایی موهای بلند
آموزش انواع تکنیک the finger
آموزش انواع پیتاژ و کاتها point cut ,towiscout ,brick cut towis,change lling cut change,…….
آموزش دسته گیری موها درمدت اروپای شرقی و گردش شانه در زوایای مختلف سر
آموزش زوایای مختلف سر ، دسته مو، و نحوه ایجاد مدلها با توجه به زوایا در موهای کوتاه بلند.

تماس با مدیریت