آموزش اصلاح مو مدل اروپایی

آموزش اصلاح مو مدل اروپایی

[caption id="attachment_43" align="aligncenter" width="500"] آموزش مدل موی اروپایی[/caption] کلاسهای فوق حرفه ای کات اروپایی آموزش آموزش هرکات اروپای شرقی واردشschwarzkopf آموزش انواع استایل قیچی the escissorsttayle آموزش نحوه تقسیم بندی اروپایی موهای بلند آموزش انواع تکنیک the finger آموزش انواع پیتاژ و کاتها point cut ,towiscout ,brick cut towis,change lling cut change,....... آموزش دسته گیری موها درمدت اروپای شرقی و گردش شانه در زوایای مختلف سر آموزش زوایای مختلف سر ، دسته مو، و نحوه ایجاد مدلها با توجه به زوایا در موهای کوتاه بلند.
خواندن ادامه